پايان نامه نقش مسئوليت اجتماعي در تصميم گيري خريد مشتريان

ساخت وبلاگ
چکیده : پايان نامه نقش مسئوليت اجتماعي در تصميم گيري خريد مشتريان 1 . پایان نامه نقش مسئولیت اج... با عنوان : پايان نامه نقش مسئوليت اجتماعي در تصميم گيري خريد مشتريان بخوانید :

پايان نامه نقش مسئوليت اجتماعي در تصميم گيري خريد مشتريان
 


1 . پایان نامه نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در ...
‎چکیده: از تکنیک های موثر در عصر حاضر و در بازارهای در حال اشباع باتوجه به اهداف
بازاریابی ارزش محور، توسعه مفهوم مسئولیتاجتماعی شرکت در کالبد محصولات و.
 


2 . پایان نامه نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در باز ...
‎1 آگوست 2016 ... توضیحی مختصر از متن فایل : پایان نامه نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری
خرید مشتریان در بازار اشباع شده. چکیده: از تکنیک های موثر در ...[DOC]
 


3 . نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیم گیری خرید مشتریان در بازار اشباع ...
‎فقط برای دمو-تکه هایی از صفحات فرد پایان نامه -برای دانلود متن کامل به سایت
مراجعه کنید www.arshadha.ir ... شکل 4-9 مدل اندازه گیری تصمیم خرید در حالت
معناداری, 67 ... در واقع مسئولیت اجتماعی روشی است که شرکتها در برابر خواستههای
مشتریان ...
 


4 . مقاله نقش مسئولیت اجتماعی شرکتها در تصمیم خرید مصرف کنندگان با ...
‎مقاله نقش مسئولیت اجتماعی شرکتها در تصمیم خرید مصرف کنندگان با نقش میانجی
... بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید | استعلام عنوان پایان نامه از سیویلیکا
... بزرگ در فضای رقابتی تبدیل شده است و مشتریان از مزایای بزرگی برخوردارند
آنها ... گری عامل تبلیغات شفاهی، بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده تأثیرگذار
است.
 


5 . پایان نامه های دانشجوئی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
‎نقش بازارچه های مرزی در توسعه اقتصادی استان کردستان ... ارزیابی کیفیت خدمات
سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مشتریان و کارکنان ... بررسی عوامل موثر بر رضایت
بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت بدنی مدیران و ... بررسی میزان آگاهی و استفاده
مدیران از سیستم های اطلاعات مدیریت فرآیند تصمیم گیری در سازمانهای دولتی استان
ایلام و ...
 


6 . انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
‎14 ا کتبر 2016 ... ارزیابی راه حل‌های گوناگون در مورد مسائل مختلف و همچنین تصمیم گیری و اجرای ....
انجام پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان در ..... نقش
بازاریابی چریکی و مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان با تأکید بر ...[XLS]
 


7 . ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان
‎41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه
... 54, 54, بررسی عوامل موثر بر تصمیم خرید پارچه فاستونی تولید داخل در شهر تهران
..... مسولیت اجتماعی سازمان :بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان شرکت فولاد مبارکه ...
 


8 . پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه ...
‎پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند ... برای
نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای و انتخاب نمونه هااز روش غیراجتماعی در دسترس
... واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، شهرت شرکت، رضایت مشتری، مسئولیت اجتماعی ...
از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه ...
 


9 . سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت
‎عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان ... شناسایی و
رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق ...
توسعه مدل وفاداری برند با تبیین نقش شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی برند
مطالعه ...
 


10 . پایان نامه های آماده مدیریت - سامانه نوین مسداک
‎پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی ... پایان
نامه:شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری سهامداران در خرید سهام عادی در

 11 . پایان نامه/رساله - صفحه اصلی - دانشگاه تهران
‎الگویی جهت تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان در بانـک مـلت، نصیبه آجرلو، کاربردی،
... بررسی تأثیر انجمن برند رسانه های اجتماعی بر اعتماد و وفاداری برند در صنعت
لوازم ... شناسایی عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری خریداران تجهیزات نفت و گاز در
ایران، ... بررسی عوامل موثر بر تصمیم خرید بیمه نامه مسوولیت حرفه ای پزشکان، علی
...
 


12 . پايان نامه هاي دفاع شده - پرديس البرز دانشگاه تهران
‎۹۵/۱۲/۹, دکتر محمد مهدي ساقيان, مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي باتاكيدبررويه
قضائي ... مشتري از ويژگي هاي ساختمان سبز و تاثير آن بر تمايل خريد, مديريت
بازرگاني ... دکتر سهيلا بورقاني فراهاني, تحليل نقش شبكه هاي اجتماعي مجازي بر
كيفيت .... با مشتري بر عملكرد بخش بهداشت و درمان با استفاده از تكنيك هاي تصميم
گيري ...
 


13 . رزومه - امیر خانلری - دانشگاه تهران
‎راهنمایی پایان نامه ... کاربردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 1394/06/24; تأثیر
مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت ادراکی و وفاداری مشتریان به برند در محصولات
...[PDF]
 


14 . اصل مقاله (656 K)
‎ﻫﺎي ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮازم. ﺧﺎﻧﮕﻲ. (. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. : ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ) ﺷﻬﺮﻳﺎر
ﻣﺤﺴﻨﻴﻦ. 1 ... ﻧﻬﺎ. ﻳﻲ. ﻣﻘﺎﻟﻪ. :28/11/. 1391. ﻳﻧﻮ. ﺴﻨﺪه. ﻣﺴﺌﻮل. ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﺷﻬﺮﻳﺎر ﻣﺤﺴﻨﻴﻦ. E-mail: Sh.
mohsenin@ut.ac.ir ... ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﺳﻼﻣﺖ اﻗﺘﺼﺎد دارﻳﻢ . ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در .... ﻧﺎﻣﺔ. ﻗﺒﻠﻲ را ﺑﺎ ﻳﻚ
ﻣﻘﻴﺎس ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ و ﺑﺎﺻﺮﻓﻪ. ﺗﺮ ﺑﺎزﻧﮕﺮي. ﻛﺮدﻧﺪ. و اﺑﻌﺎد ﻣـﺪل ﺧـ. ﻮد را. ﺑﻪ. ﻫﺸﺖ ... ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺒﻚ.
ﻫﺎي.
 


15 . دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت
‎14 آگوست 2016 ... دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت,مدیریت ارتباط با مشتری,پایاننامه مدیریت مالی,
مدیریت بازرگانی,مدیریت صنعتی ... بررسي تأثير آميخته بازاريابي سبز بر
تصميم خريد مصرف كنندگان ... بررسي نقش تعهد سازماني برعملكرد كاركنان در شركت
.... تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند.
 


16 . لیست پایان نامه های تحصیلات تکمیلی – موسسه آموزش عالی نیما
‎۶, علی باطنی, عوامل موثر بر ارزش خريد اينترنتي و قصد خريد مجدد مشتري ... ۱۸, لیلا
قاسمی راد, فرآيند تصميم گيري مصرف کننده در بازاريابي ويروسي ... ۲۰, مقداد
امینیان, عنوان پايان نامه : درگيري برند مشتري در شبکه اجتماعي آنلاين ... ۴۵, حسین
کسلخه, بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت ها بر وفاداري مشتريان با توجه به
نقش ...
 


17 . دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت – پرینت لیزری,صحافی فوری,تایپ ...
‎14 آگوست 2016 ... بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان ... بررسی
نقش بانکداری الکترونیک در رضایت مندی مشتریان با استفاده از مدل BSQ ...
تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش شرکت آدیداس ...
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند.
 


18 . موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
‎موضوع پایان نامه مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل ... تأثیر سودآوری در
تأمین مسئولیت اجتماعی سازمان : بررسی دیدگاه کارکنان و مشتریان ... تبیین نقش
عوامل شخصیتی بر اعتیاد به خرید : با تاکید بر نقش تعدیل کننده چشم و هم چشمی ...
رابطه بین کیفیت خدمات، عوامل تصمیم گیری مصرف کننده و ارزش ویژه برند
 


19 . سایت پرسش نامه ها - صفحه نخست
‎پایان نامه لاتین, پایان نامه های ارائه شده در پایگاه های معتبر لاتین ... پروپوزال
تحليل تاثير مسئوليت اجتماعي شرکت بر وفاداري به برند و تبليغات دهان به دهان ...
خدمت خریداری شده، ارزش کارکردی قیمت، ارزش احساسی، ارزش اجتماعی و وفاداری
مشتری ... پرسشنامه میزان تأثیر سوگیری های شناختی بر رفتار تصمیم گیری
سرمایه گذاران.
 


20 . لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا
‎پایان نامه بررسی بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دبیرستان های
دولتی و ... پایان نامه بررسی تاثیر امیخته های بازاریابی بر رضایت مشتریان مراجعه

 21 . عناوین پایان نامه ارشد و دکتری - مهرداد پرچ
‎1 دسامبر 2014 ... ۳۸- بررسی رابطه بین الگوی تصمیم گیری مدیران با تعهد سازان کارکنان اداره … ۳۹-
بررسی ... ۷۰- نقش سرمایه های فکری و سرمایه های اجتماعی در عملکرد کارکنان در … ...
۷۲- بررسی رابطه میان رفتار شهروندی و وفاداری مشتریان در … ... ۱۴۵- بررسی عوامل
موثر بر رضایت بیمه گذاران در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران
 


22 . نمونه موضوع پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی شمس تبریزی
‎12 نوامبر 2016 ... عنوان پایان نامه های انجام شده برای رشته حسابداری بررسی حساسیت سرمایه ... بررسی
روشهای بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران اجرایی در ... بررسی نقش بازار
مداری بر رضایت مشتری با رویکرد مدیریت کیفیت .... بررسی و تحلیل تاثیر
مسئولیت اجتماعی شرکت ها از طریق تبلیغات بر روی قصد خرید مصرف ...
 


23 . مدیریت بازرگانی -بازاریابی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد ...
‎4 فوریه 2014 ... پایان نامه دفاع شده رشته مدیریت بازرگانی -بازاریابی. ... 2, بررسي تاثير نقش
اطلاعات بازاريابي در فرايند تصميم گيري مديران بانك هاي ... 5, بررسی تاثیر مولفه
های خرید آنلاین بر رضایتنمندی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی و پگاه دی جی ..... 70,
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تصویر سازمان و انتخاب ...
 


24 . مدیریت (تمامی گرایش ها) - پارس پروژه
‎SA30- پایان نامه بررسی نقش و تأثیر خلاقیت در افزایش بهره وری کارکنان اداره
تعاون ... SA105- رابطه ی بکارگیری استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتری با
رضایت ... SA78- بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان تعهد سازمانی کارکنان
اداره مخابرات .... MO6- بررسی میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت در
تصمیم گیری ...
 


25 . سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - واحد رشت
12, تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر جهت گیری زندگی،معنای زندگی و صمیمیت زنان
... 18, نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در معنویت محیط کاری با توجه به رفتارهای
تسهیم دانش .... 58, بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر وفاداری مشتریان در
صنعت ..... 262, تأثیر تصویر برند در تمایل به خرید آنلاین (مطالعه موردی: کاربران
سایت ...
 


26 . رساله ها و پایان نامه ها
‎بررسی نقش طراحی آزمایشها (DoE) در شش سیگما. 6. ... ارزیابی كیفیت خدمات پس از
فروش در شركت تویوتا از دیدگاه مشتریان. .... توسعه ماتریس تصمیم گیری نگهداری
و تعمیرات با استفاده از تابع زیان تاگوچی در شرکت فولاد مبارکه ... تحلیل تاثیر
ابعاد مسئولیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی در ستاد سازمان بهزیستی کشور.[DOC]
 


27 . تعريف مفهوم علامت تجاري (برند)
‎نقش برند يا عنوان تجاري در نفوذ و ماندگاري در بازارهاي مصرف، براي ... کارشناسان
اقتصادي و اجتماعي معتقدند که وقتي يک کالاي تجاري با برند ويژه خود در بازارهاي ....
شخصیت برند را هسته ی مرکزی و نزدیکترین متغیردر تصمیم گیری مشتری در
هنگام ..... رضایت مشتریان از محصولات لبنیات پگاه در استان زنجان ,پایان نامه
کارشناسی ...
 


28 . موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی | انتخاب موضوع ...
‎ Rating: 4 - Review by شریف یاربا مشاهده فهرست موضوع پایان نامه ها برای انتخاب موضوع ایده بگیرید. ... رتبه بندي
عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف کنندگان خودروهاي پژو پارس، ...
بررسي عوامل مؤثـر بر فرآيند تصميم‌گيري خريداران صادراتي محصولات فولادي- مورد
... تأثير سودآوري در تأمين مسئوليت اجتماعي سازمان : بررسي ديدگاه کارکنان و
مشتريان ...
 


29 . همه دانشکده ها - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
‎28, ارائه روشی جدید جهت بهبود الگوریتم FCM با استفاده از روش تصمیم¬گیری چند
معیاره .... 73, بررسی نقش شبکه اجتماعی تلگرام در رواج شایعه (مطالعه موردی کارکنان
.... 124, حمایت و مسئولیت کیفری ناشی از نقض اسرار تجاری در حقوق ایران و اسناد ....
172, بررسی میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک (مطالعه ...[DOC]
 


30 . دریافت فایل ضمیمه
‎نظر شورا, رشته, استاد مشاور, استاد راهنما, عنوان پایان نامه, ورودی, نام ونام خانوادگی ...
گوشی های هوشمند با قصد خرید :تبین نقش ارزش تبلیغاتی وتجریبه جاری, 93 ...

 31 . انجمن پرسشنامه ایران: صفحه اول
‎بنابراین در خرید پرسشنامه ها دقت لازم بعمل آورید. .... پرسشنامه نقش آموزش ضمن خدمت
در اثر بخشی مدیران و کارکنان آموزش و پرورش بر اساس مدل cipp کد پرسشنامه : 1061 ·
پرسشنامه اثر بخشی آموزش مسئولیت پذیری بر سبکهای تصمیم گیری مادران در ....
الكترونيكي با مشتری بر رضايت مشتريان مدل رضایت مشتری آمریکا eCRM in ...[PDF]
 


32 . گزارش های مسئولیت‌های اجتماعی 1393 - bpi
در بانـک پاسـارگاد، نـه تنهـا “مسـئولیت هـای اجتماعـی” بـه همیـن نسـق و بـس روشـن
اسـت کـه ... تقیـد بـی بدیـل بـه اخـاق و انصـاف، اشـتیاق بـی پایـان بـه اعتـای نـام
ایـران، ترویـج و .... فرایند تصمیم گیري مبتنی بر اطالعات قابل اعتماد و تمامی دانش
های در دسترس ... بـه مشـتریان با نهایت احتـرام، ایفای نقـش مؤثر در حرکت اصولـی و
هدایت.
 


33 . مسئوليت اجتماعي در سازمان - راسخون
‎در اين مقاله، در راستاي تبيين مسئوليت اجتماعي سازمان و ارتباط آن با اخلاق مديران،
... همچنين چگونگي برخورد سازمان با مشتريان، سرمايه گذاران، سهام داران و حتي شرکت
... از مسئوليت اجتماعي شرکت ها در دست نيست، ولي اين مفهوم عموماً به تصميم گيري
..... گيوريان، حسن، مسئوليت اجتماعي سازمان هاي دولتي، پايان نامه، دکتري، واحد علوم و
...[DOC]
 


34 . بين اعضاي يك سازمان وقتي با مفروضات مشتركي نسبت به اهداف ...
‎هنر و علم تدوين اجراء و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چند گانه كه سازمان را قادر مي سازد
باهداف ... دست يابند استراتژي قواعد و رهنمودهائي براي تصميم گيري است كه بر پايه
محورهائي چون ..... در گام اول وقت كمي صرف برنامه ريزي شده و بعبارتي در اين گام
برنامه ريزي نقش عمده ... 1- مشتريان كه كاركنان سازمان و سازمان در برابر آن مسئول مي
باشد.
 


35 . پایان نامه ها - موسسه آموزش عالی آزاد بهار
‎چون بدون بهره گیری از سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن، سایر سرمایه های سنتی کارایی
... برون سازمانی مراجعه کنندگان (مشتریان)، سازمانهای موردنظر تحقیق تشکیل میدهند.
... انطباق قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی با مسئولیت های اجتماعی بمنظور ...
اين پايان نامه با هدف ارتقاي سطوح مقررات سازمان بنادر و دريانوردي در جهت ايفاي نقش
...[DOC]
 


36 . ورودی های 86 - دانشگاه صنعتی شاهرود
‎خلاصه ای از موضوع پایان نامه .... ارزیابی و تحلیل عملکرد مدیران در چرخه PDCAبا
رویکرد تصمیم گیری چند معیاره و تحلیل پوششی داده ها ... تجزیه و تحلیل سبد خرید
مشتریان با رویکردهای داده کاوی بر اساس مجاورت کالاها .... برسی وضعیت مسئولیت
اجتماعی شرکتی در صنعت روشنایی ( مطالعه موردی: مقایسه شرکت Philips با شرکت
مازی ...
 


37 . Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-اولویت‌های پژوهشی بانک ...
‎خرید و فروش ... بررسی آثار اجرای بانکداری اسلامی بر مسئولیت اجتماعی بانک(
موضوعات اجتماعی، ... نقش حراست در پیشگیری از پولشویی و مبارزه با مفاسد
اقتصادی در بانک - امکان تعیین الگو برای رفتار مشتری و تحلیل آن با رویکرد
شناسایی بهینه موارد ... ریسک اعتباری با استفاده از مدل های پیش بینی و تصمیم
گیری چند معیاره
 


38 . مدیریت ارتباط با مشتری بایگانی - صحافی,صحافی فوری, صحافی ...
‎14 آگوست 2016 ... جهت خرید و دانلود پایان نامه آماده ارشد مدیریت با ایمیل sellthesis@gmail.com در ...
بررسی نقش بانکداری الکترونیک در رضایت مندی مشتریان با استفاده از مدل BSQ ...
تاثیرگذار مرتبط بر تصمیم گیری افراد جهت ورود به شبکه فروش شرکت آدیداس ...
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند.[DOC]
 


39 . مدیریت - دانشگاه پیام نور کرج
‎لیست پایان نامه ... بررسی نقش جوانان در فرایند تصمیم گیری خرید خانواده در 9 ...
تعیین و رتبه بندی موثر بر رضایت مشتریان بانک ملت با رویکرد با مشتری (
CRM) ...... بررسی نقش مسئولیت اجتماعی سازمان و تاثیر آن بر جایگاه یابی
رقابتی( ...
 


40 . انتشار کتاب نقش حامیان و شرکا در بازاریابی ورزشی - دکتر سارا کشکر
‎17 ژوئن 2016 ... امروز شرکت ها با نقش برآوردن مسئولیت و تعهد اجتماعی در کنار ورزش قرار می گیرند.
... o رفتارهای گوناگون به هنگام تصمیم گیری برای خرید.Searches related to پايان نامه نقش مسئوليت اجتماعي در تصميم گيري خريد مشتريان

 41 . قانون کار
‎25- تصمیمات کمیته طبقه بندی مشاغل در چه صورتی اعتبار دارد؟ ... به موجب ماده (74)
قانون کار ایام مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق ....
بنابراین قانون و آیین نامه مذکور شامل کارگران مشمول قانون کار شاغل در وزارتخانه ها و
.... ماخذ محاسبه مزایای پایان کار (حق سنوات) موضوع ماده (24) قانون کار و مواد مرتبط
دیگر آن ...[DOC]
 


42 . دانشگاه آزاد - پایان نامه ارشد مدیریت
‎نقش یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری استراتژیک در نوآوری اکتشافی و استخراجی
سازمان ... بررسی عوامل موثر بر اشتباهات روانی و رفتاری تصمیم گیری سرمایه
گذاران بورس ... بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات مالی و مسئولیت پذیری اجتماعی
در شرکت ... مقایسه تطبیقی نظرات کارکنان و مشتریان بانک کشاورزی پیرامون
چگونگی ...
 


43 . پیشنهادهای پژوهش رشته مدیریت - کتابخانه مرکزی - دانشگاه فردوسی مشهد
‎12 جولای 2015 ... پیشنهاد می شود در مطالعات آتی، تأثیر ابعاد فردی و اجتماعی هوش عاطفی مدیران بر ...
نقش میانجی بدبینی مشتری بین ویژگی‌های شخصیتی و رفتارهای بازار .... در این
پایان نامه از روش تحلیل سلسله مراتبی و روش مکمل شبیه سازی برای ... از ترکیب
سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند تاپسیس، وزن دهی خطی ساده ...
 


44 . وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - محمد دوستار
‎نگارش تحقیق علمی( طرح تحقیق، پایان نامه، مقاله و جلسه دفاعیه) . ... ویراستاری
علمی کتاب بایسته های تصمیم گیری مدیران. ... نفش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در
تصمیم خرید مصرف کنندگان بازار در حال اشباع شرکت های مواد غذایی. ... تبیین مدل
اثر گذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به نقش سبک های
رهبری.
 


45 . موضوعات پایان نامه مدیریت | میسان فایل
‎مسئولیت اجتماعی سازمان ... بررسی وضعیت تمرکزو عدم تمرکز در ساختار تصمیم
گیری سازمان; بررسی تحلیلی ساختار شرکت .... بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر
سرمایه اجتماعی; بررسی ارتباط نقش مدیران میانی با یاده سازی .... بررسی عوامل موثر
بر اعتماد اولیه (بر اساس مدل TRCT)و تاثیر آن بر قصد خرید مشتریان آنلاین; بررسی
...[PDF]
 


46 . ﺑﺮ روي ( ) ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل AID A ﮐﻨﻨ - مطالعات رسانه ای
‎ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ... اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ زﻧﺠﺎن، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮔﺮوه. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ. (. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. و. ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت. ) ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﻬﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺎم ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ .... ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮوﺷﮕﺎه. ﻫﺎ. دارﻧﺪ ..... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.
 


47 . مديريت امور فناوري و اطلاعات/Dr. Jalal Rezaeenour - دانشگاه قم
‎جلال رضائي نور، بهزاد لك (1394)، ارائه مدل مديريت دانش مشتري اجتماعي در .... (1391)،
ارزيابي نقش مديريت دانش مشاركتي بر افزايش يكپارچگي زنجيره تامين، همايش ملي
.... فاطمه صوفي وند، سعيده رنجبر، جلال رضايي نور(1393)، بررسي عوامل مهم در خريد
.... با استفاده از تكنيكهاي تصميم گيري چندشاخصه: مورد مطالعه استان قم، پايان نامه ...
 


48 . وب سایت شخصی ناصر صنوبر - دانشگاه تبریز
‎ردیف, سطح دانشجو, نام, نام خانوادگی, عنوان پایان نامه, تاریخ دفاع ... 4, فوق ليسانس,
علي, اسدپور, نقش تفاوت طول مدت ارتباط بر وفاداري مشتري ... تأثير مؤلفه هاي
سرمايه فکري بر شاخص هاي موثر در تصميم گيري سرمايه گذاران ... 9, فوق ليسانس,
اکبر, قدرتي ( پرديس ارس), بررسي تأثير اقدامات مسئوليت¬پذيري اجتماعي
شرکتها بر ...
 


49 . فروشگاه جامع مقالات دانشجویی کلیکستان پایان نامه تعیین رابطه ...
‎پایان نامه تعیین رابطه توانمند سازی روان‌شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی. ...
توانمندسازی شامل اعطای قدرت، مسئولیت و اختیارات بیشتر به کارکنان و مدیران جهت
تصمیم گیری، انجام برخی ... یکی دیگر از متغیرهایی که می‌تواند در تحقق اهداف
سازمان نقش اساسی ایفا کند تعهد سازمانی است. ... برای خرید و دانلود اینجا کلیک
کنید.
 


50 . انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی :: مشاوران ایران
‎15 ا کتبر 2016 ... انجام پایان نامه بررسی تأثیر منافع بازاریابی در رسانه‌های اجتماعی آنلاین بر .....
انجام پایان نامه بررسی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت اجتماعی بر ... عوامل

 


 

نیلو بلاگپايان نامه نقش مسئوليت اجتماعي در تصميم گيري خريد مشتريان,پايان,نامه,نقش,مسئوليت,اجتماعي,در,تصميم,گيري,خريد,مشتريان,...
ما را در سایت نیلو بلاگ دنبال می کنید

نویسنده : علی بازدید : 79 تاريخ : يکشنبه 6 فروردين 1396 ساعت: 23:27